уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Често задавани въпроси

През 2021 г. няма да се провеждат предварителни кандидатстудентски изпити.

 

Мога ли да се явя и на предварителни, и на редовни кандидатстудентски изпити?
- Да.

 

Важат ли оценките ми от предварителните изпити за участие в класиране, ако съм се явил и на редовен изпит?
- Да, важат като в балообразуването участва по-високата оценка.

 

При подаване на документи за предварителни изпити участвам ли автоматично за редовната кандитатстудентска кампания?
- Не. Необходимо е да попълните кандидатстудентски състезателен картон с желаните специалности, за които кандидатствате и е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да подадете документи.

 

 Мога ли да кандидатствам с оценка от ДЗИ?
- Може, ако ДЗИ е положен успешно през 2008 г. или след това (положили ДЗИ преди 2008 г. не заменят оценка от кандидатстудентски изпити).

 

 Заменя ли оценката от ДЗИ кандидатстудентския изпит?
- Оценката от ДЗИ може да замени тази от КСИ и да бъде балообразуваща за определени специалности (виж графа Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение).

 

Кои са специалностите, при които ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит?
- Списък на специалностите, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит можете да намерите тук.

 

 Кога и къде се подават документи за предварителните изпити?
- Документи за предварителните кандидатстудентски изпити, които ще се проведат през месец юни, се подават до 22 май (в работни дни) в Университетския информационен център (в северния двор на Ректората), on-line или като посетите някое от регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи. Повече информация за предварителните изпити можете да намерите тук.

 

Кои са необходимите документи за записване за предварителен изпит?   

  • декларация (по образец на ПУ, попълва се на място);  
  • лична карта;  
  • платена такса за предварителен кандидатстудентски изпит (Таксата за първия предварителен кандидатстудентски изпит е 30 лева. За всеки следващ предварителен кандидатстудентски изпит е 20 лева).

 

Може ли някой да подаде документи от мое име и необходимо ли е пълномощно?
- Може и друг да подаде документи от Ваше име, както и да Ви запише, стига да разполага с необходимите документи за записване и квитанция за платената такса. Нотариално заверено пълномощно не е необходимо.

 

Мога ли да се запиша за изпит без да идвам до Пловдив?
- Можете да се запишете и без да идвате до Пловдив или on-line или като посетите някое от регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи.

 

Кога се подават документи за редовните кандидатстудентски изпити?
- Документите за кандидатстудентските изпити, които ще се проведат през месеците юни и юли се подават от 11 юни до 23 юни.

 

 Къде се подават документи за редовните кандидатстудентски изпити?
- Документи за кандидатстудентските изпити се подават в Университетския информационен център (гр. Пловдив, бул. "България" №236, или on-line (от 07 юни до 21 юни), или като посетите някое от регионалните бюра за прием на кандидатстудентски документи.

Повече информация относно условията и сроковете за подаване на кандидатстудентски документи можете да намериете тук

 

Кои са необходимите документи за записване за конкурсен (редовен) кандидатстудентски изпит?  
- Цялата информация, свързана с неоходимите документи може да намерите тук.

 

 

Последна промяна на 01 Април 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол