уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Дати за провеждане на кандидатстудентски изпити

Дати за провеждане на кандидатстудентски изпити

История на България..................................... 28 юни

Английски език.............................................. 28 юни

Химия........................................................... 28 юни

Математика................................................... 29 юни

Изобразително изкуство................................. 29 юни

Теология – устен........................................... 29 юни

Информатика................................................. 30 юни

Немски език................................................... 30 юни

Испански език................................................ 30 юни

Френски език................................................. 30 юни

Тест със събеседване по физика..................... 1 юли

География на България................................... 1 юли

Биология......................................................... 1 юли

Музика............................................................ 1 юли

Комплексен изпит по физическо възпитание.... 29 и 30 юни

 

„Актьорство за драматичен театър“:

  • Първи кръг................. 15 септември 2021 г.

  • Втори кръг.................. 16 септември 2021 г.

  • Трети кръг.................. 17 септември 2021 г.

 

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

– от 11 до 25 юни 2021 г. – при подаване на документи в гр. Пловдив;

– по време на провеждане на конкурсните изпити – от 14.00 до 17.00 часа в Нова сграда на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236А – Пловдив.

– онлайн от 11 до 30 юни 2021 г. За дистанционно провеждането на изпита по "Говорни и комуникативни способности", кандидатите ще се регистрират в е-портала на ПУ "П. Хилендарски", откъдето след регистрацията ще получат подробни инструкции за провеждане на изпита.

 

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (тел. 032/261 303).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Последна промяна на 24 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол