web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Български език - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Английски език - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

История на България - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Химия - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Български език - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Английски език - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

История на България - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Химия - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Математика - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Психология - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Теология - 30 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Информатика - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Немски език - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Френски език - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Испански език - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Тест събеседване по Физика - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Изобразително изкуство - 1 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236) – (Вход. номера от 05011 до 15119)

Изобразително изкуство - 2 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236) – (Вход. номера от 15159 до 77201)

Комплексен изпит по физическо възпитание - 2 юли (Спортна зала, бул. „България“ 236)

Биология - 2 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

География - 2 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

Музика - 2 юли (Нова сграда, бул. „България“ 236)

 

Последна промяна на 02 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg