уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Прием » Кандидатстудентска кампания 2022 г. » Предходни кампании » КСК 2021 г. » Промени в програми на изпити и продължителност на изпити

Промени в програми на изпити и продължителност на изпити

Английски език

  1. От програмата отпадат диктовката и писменото задание. Остава тестовата част, в която всички задачи са с избор на зададен отговор A, B, C, D.
  2. Продължителността на изпита е 2 часа.

 

Изобразително изкуство
 
От програмата за изпита отпада вторият кръг (Събеседване с кандидата и представяне на негови лични работи)
Последна промяна на 04 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол