web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Преподавателски мобилности на Педагогическия факултет за 2018г.

Преподавателски мобилности на Педагогическия факултет за 2018г.

Уважаеми Колеги, 
 Предлагаме на вашето внимание - в приложен файл - преподавателските мобилности на Педагогическия факултет за 2018г. Срокът за подаване на необходимите за кандидатстване документи в Деканатите на факултетите е 19.01.2018г. След това комисиите и деканските съвети ще се съберат за осъществяване на селекцията. Прилагам и допълнителния формуляр за кандидатите за преподавателска мобилност с цел преподаване, който ще бъде взет предвид при селекцията.
 
 За всички факултети са отпуснати 15 мобилности с цел обучение (staff mobility for training). Тази година кандидатстването за тях отново ще е централизирано. Желаещите да осъществят такава мобилност ще подават документи в Еразъм-бюрото (каб. 111), при г-жа Яна Петрова, също до 19.01.2018 г. След тази дата ще се събере комисията за избор. Кандидатите за мобилност с цел обучение трябва задължително да приложат и допълнителния формуляр  към останалите документи.
 Поздрави,
 
Доц. д-р Юрий Янакиев
 
 
Одобрил: доц. д-р Юрий Янакиев; Последна промяна на 04 Декември 2017

Съседни