web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Студентски научен форум - ПРОГРАМА

Студентски научен форум - ПРОГРАМА

Уважаеми студенти,

Тези от вас, които са включени в програмата на форума  трябва да представят разработката си, като спазват следните изисквания:

  • всяка презентация трябва да е с продължителност до 10  минути и затова препоръчваме представянето да е 7 минути и да останат 3 минути за отворени дискусии;
  • важно е да говорите високо и ясно  и да поддържате зрителен контакт с публиката;
  • препоръчително е да използвате power point или adobe acrobat (pdf).

Ще има осигурени компютър и медия.

Одобрил: Гл. ас. д-р Хилда Терлемезян; Валидност до: 2018-06-30; Последна промяна на 08 Май 2018

Съседни