web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Промяна на датата за провеждане на студентски форум 2016 г.

Промяна на датата за провеждане на студентски форум 2016 г.

Уважаеми участници, ръководството на Педагогически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" ви уведомява , че тази година студентският научен форум на тема: " Детето и съвременният свят " ще се проведе една седмица по-късно, т.е., на 21.05.2016 г. в Нова Сграда.

Срокът за подаване на материалите също се удължава до 09.05.2016г. на предварително указания електронен адрес.

Одобрил: гл.ас.д-р Хилда Терлемезян; Валидност до: 2016-05-22; Последна промяна на 26 Април 2016

Съседни