web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Студентски проект „Образование с обич към детето”

Студентски проект „Образование с обич към детето”

Студентският проект „Образование с обич към детето” запознава студентите с  хуманистичните технологии на педагогическо общуване, формиращи у тях висок професионализъм, мотивиран със силата на педагогическата любов. Целта е да се подготвят учители, владеещи способи на ефективно педагогическо общуване, основаващо се на единството между знания и обич към детето. За целта е важно студентите да познават и правилно да прилагат различни способи за изразяване на педагогическата любов, осигуряваща хуманна, позитивна и ненасилствена комуникация с детето.

В тази връзка през първия етап от проекта са реализирани конкретни задачи и дейности. Някои тях са свързани с :

 

1.  Проучване на съвременна литература /наша и чужда/ по зададената тема.

 

2.  Организиране на семинар за обучение на студентите по проблема. Семинарът се състоя в гр. Хисар в продължение на два дни. (снимка 1)

 

3.  Всеки студент представи теоретична разработка на проучена от него книга в контекста на проблематиката. (След приключване на проекта ще дарим книгите  на университетската библиотека). (снимка 2)

 

4. Очерта се проблемната рамка и върху нея се проведе дискусия с доц. д-р. Елена Събева- научен ръководител на проекта.

 

5.  Посещение на детска градина в гр. Хисар и среща с колектива на детската градина и с родителската общност. ( снимка 2)

 

Предстои реализиране на втория етап на проекта:

 

  1.  Видеозаснемане на добра педагогическа практика в детска градина и в начално училище съобразена с целите на проекта;
  2. Издаване на брошура и учебен видеофилм за нуждите на педагогическата практика на факултета;

  

Последна промяна на 20 Юни 2014

Съседни