web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » Важно: Съобщение относно проект „Студентски практики“

Важно: Съобщение относно проект „Студентски практики“

По проект BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики - 1 фаза, 
подновява се приемът на договори от студенти на следните дати: 27.09.2018 от 10:00 до 13:00 в кабинет 517 ; 28.09.2018 от 10:00 до 13:00 - с начална дата на започване на практиката не по - рано от 02.10.2018 ; 03.10.2018 от 10:00 до 13:00 в кабинет 517 ; 04.10.2018 от 10:00 до 13:00 в кабинет 517 - с начална дата на започване на практиката не по - рано от 09.10.2018 . 

Последна дата на прием на договори на 11.10.2018 в кабинет 200 .

Одобрил: Доц. д-р Даниела Маркова; Последна промяна на 26 Септември 2018

Съседни