web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Новини » КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2018/2019

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2018/2019

Необходими документи за записване

„КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ - НЕСПЕЦИАЛИСТИ 5 сем.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ ГР. ПЛОВДИВ

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ ГР. КЪРДЖАЛИ 

„ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“ - НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“ - СПЕЦИАЛИСТИ

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ - СПЕЦИАЛИСТИ

“АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

 

Одобрил: Стойка Спасова; Последна промяна на 05 Октомври 2018

Съседни