уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Управление » Документи » План за защита при бедствия и аварии

План за защита при бедствия и аварии

План за защита при бедствия и аварии - Ректорат, ул. Иван Асен 24

План за защита при бедствия и аварии - ул. Костаки Пеев

План за защита при бедствия и аварии - Нова сграда, бул. България

План за защита при бедствия и аварии - ул. Тодор Сомодумов

Одобрил: инж. Фани Петрова; Последна промяна на 30 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол