web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Документи » План за защита при бедствия и аварии

План за защита при бедствия и аварии

План за защита при бедствия и аварии - Ректорат, ул. Иван Асен 24

План за защита при бедствия и аварии - ул. Костаки Пеев

План за защита при бедствия и аварии - Нова сграда, бул. България

План за защита при бедствия и аварии - ул. Тодор Сомодумов

Одобрил: Румен Киров - помощник-ректор; Последна промяна на 07 Ноември 2018