уеб достъпен сайт български език английски език

Отчети

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2015-2019 г.:

 

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.:

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2007 - 2011 г.

Доклад за реализацията и миграцията на завършилите висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски”

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТИ - КСК

 

 

 

 

Последна промяна на 17 Декември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол