web accessibility bulgarian flag english flag

Отчети

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.:

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2007 - 2011 г.

Доклад за реализацията и миграцията на завършилите висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски”

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТИ - КСК

 

 

 

 

Последна промяна на 20 Ноември 2018