уеб достъпен сайт български език английски език

СПОГОДБИ

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимно признаване на документите за образование и научни степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на социалистическа Република Виетнам за взаимно признаване на документите за образование и научни степени

Последна промяна на 21 Декември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол