уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Управление » Документи » Публичен регистър

Публичен регистър

 

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и заповедите за тяхното утвърждаване:

 

Декларация на Запрян Ангелов Козлуджов, ректор на Университета Заповед Р33-2418/05.06.2018г.
Декларация на Силвия Велкова Стоянова-Петрова, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.
Декларация на Светла Николова Сарийска, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.

 

Последна промяна на 11 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол