уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Управление
  4. »
  5. Документи
  6. »
  7. Публичен регистър

Публичен регистър

 

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и заповедите за тяхното утвърждаване:

 

Декларация на Запрян Ангелов Козлуджов, ректор на Университета Заповед Р33-2418/05.06.2018г.
Декларация на Силвия Велкова Стоянова-Петрова, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.
Декларация на Светла Николова Сарийска, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.

 

Последна промяна на 11 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол