уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Управление » Документи » Стандартизиране на учебна документация - учебни планове и курсове

Стандартизиране на учебна документация - учебни планове и курсове

Уважаеми колеги,

 

Съгласно решениe на АС от 19.12.2011 г. като основа за стандартизиране на учебната документация (учебни планове и курсове по специалности) в Университета се приема европейският формат ECTS label (вж. стр. 28. на http://ec.europa.eu/ education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf). Стандартизирането на универ­ситетските учебни планове и програми е предпоставка за получаване на т. нар. ECTS label от ПУ „Паисий Хилендарски“ в следващите месеци.

Съгласно решението на АС привеждането на учебните планове към европейския формат трябва да завърши не по-късно от м. февруари 2012 г. Последното означава да се попълнят полетата в ECTS макетите насъответните учебни планове по специалности, което предполага и попълване на полета в ECTS макети на учебни курсове (вкл. наименование, брой кредити, форма на изпитване и брой часове в семестъра/триместъра ‑ аудиторни, лекции, извънаудиторни). За правилно попълване ползвайте указанията и примерите към отделните полета на приложените ECTS макети на учебен план и учебен курс.

ECTS макет на учебен план(pdf)

ECTS макет на учебен курс(pdf)

ECTS макет на учебен план и учебен курс(doc)

Последна промяна на 18 Декември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол