web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по управление на качеството на образователния продукт

Комисия по управление на качеството на образователния продукт

Председател:

проф. д.п.н. Румяна Танкова

 Заместник-ректор

 Система за наблюдение, управление и
 постоянен контрол на качеството
 на обучението и академичния състав

Членове:

 
проф. д-р Велизар Гочев Филиал-Кърджали
проф. д-р Гинка Антова  Химически факултет
проф. д-р Даниела Маркова Педагогически факултет
проф. д-р Теодора Стайкова Биологически факултет
доц. д-р Ани Кемалова Филологически факултет
доц. д-р Ася Виранева Физико-технологичен факултет
доц. д-р Веселина Жекова Факултет по икономически и социални науки
доц. д-р Марта Теофилова Факултет по математика и информатика
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христова Филиал-Смолян
доц.д-р Стойка Пенкова Философско-исторически факултет
гл.ас. д-р Димитър Ханев Юридически факултет
Айгюн Ертюрк докторант във ФИСН
Александър Чешмеджиев студент от ПФ
Кристиян Димов студент от ФМИ
Надежда Чукалова студент от ЮФ
Последна промяна на 27 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg