web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по управление на качеството на образователния продукт

Комисия по управление на качеството на образователния продукт

Председател:

проф. д.п.н. Румяна Танкова

 Заместник-ректор

 Система за наблюдение, управление и
 постоянен контрол на качеството
 на обучението и академичния състав

Членове:

 
проф. д-р Гинка Антова  Химически факултет
проф. д-р Даниела Маркова Педагогически факултет
проф. д-р Теодора Стайкова Биологически факултет
доц. д-р Ани Кемалова Филологически факултет
доц. д-р Ася Виранева Физико-технологичен факултет
доц. д-р Веселина Жекова Факултет по икономически и социални науки
доц. д-р Марта Теофилова Факултет по математика и информатика
доц.д-р Стойка Пенкова Философско-исторически факултет
гл.ас. д-р Димитър Ханев Юридически факултет
проф. д.ф.н. Елена Николова Филиал-Смолян
доц. д-р Ваня Найденова Филиал-Кърджали
Айгюн Ертюрк докторант във ФИСН
Александър Чешмеджиев студент от ПФ
Кристиян Димов студент от ФМИ
Надежда Чукалова студент от ЮФ

 

Последна промяна на 30 Март 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол