web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия за вътрешен одит

Комисия за вътрешен одит

 

 Председател

 доц. д-р  Димитрина Капитанова

 

 Педагогически факултет

 Членове

 проф. д-р Теодора Стайкова  Биологически факултет
 проф. д-р Даниела Маркова  Педагогически факултет
 проф. д-р Велизар Гочев  Филиал Кърджали
 доц. д-р Маргарита Русева  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Ася Виранева  Физико-технологичен факултет
 доц. д-р Веселин Кметов  Химически факултет
 доц. д-р Ани Кемалова  Филологически факултет
 доц. д-р Кирил Симитчиев  Химически факултет 
 доц. д-р Ангел Димитров  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева  Филиал Смолян
 гл. ас. д-р Елена Тодорова  Факултет по математика и информатика
 гл. ас. д-р Жана Колева  Юридически факултет
 гл. ас. д-р Вера Хаджиева  Факултет по икономически и социални науки
 ас. д-р Милена Ташева  Философско-исторически факултет

 

Последна промяна на 27 Април 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg