web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по международна дейност

Комисия по международна дейност

 Председател

 доц. д-р Надя Чернева

  Заместник-ректор

 Международно сътрудничество, академична
 мобилност, връзки с обществеността и протокол

 Заместник-председател

 доц. д-р Борян Янев

 Институционален Еразъм координатор на ПУ

 Членове

 проф. д-р Галина Яхубян  Биологически факултет
 гл. ас. д-р Весела Янчева  Биологически факултет
 доц. д-р Ани Епитропова  Педагогически факултет
 доц. д-р Юлия Джабарова-Попова  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Меглена Златкова  Философско-исторически факултет
 доц. д-р Марта Теофилова  Факултет по математика и информатика
 доц. д-р Иван Шотлеков  Факултет по математика и информатика
 доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова  Физико-технологичен факултет
 ас. д-р Милена Кацарска  Филологически факултет
 гл.ас. д-р Ангел Шопов   Юридически факултет
 доц. д-р Пламен Ангелов  Химически факултет
 Студент/докторант  
 Представител на Филиал-Смолян  
 Представител на Филиал-Кърджали  
Последна промяна на 15 Май 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg