web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по етика и академично единство

Комисия по етика и академично единство

Правилник за организацията и дейността на комисията

Етичен кодекс

Жалба (Образец)

Пълномощно за представляване на член на КЕАЕ (Образец)

 

Състав на комисията

Председател:

проф. д-р Галина Яхубян

Биологически факултет

Зам.-председател:

гл. ас. д-р Георги Ганчев

Юридически факултет

Членове:

 
проф. дхн Пламен Пенчев Химически факултет
доц. д-р Боян Златанов ФМИ
доц. д-р Димитър Кръстев Филологически факултет
доц. д-р Елена Събева Педагогически факултет
доц. д-р Маргарита Русева ФИСН
доц. д-р Елисавета Семерджиева Филиал Кърджали
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева Филиал Смолян
гл. ас. д-р Анелия Дакова Физико-технологичен факултет
ас. д-р Мартина Минева Философско-исторически факултет
Светослав Колев Енчев Студентски съвет
Последна промяна на 01 Февруари 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg