web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Комисии » Комисия по информационно осигуряване

Комисия по информационно осигуряване

Председател

проф. д-р Христо Крушков

 

Зам.-ректор по информационната инфраструктура

Членове

доц. д-р Веселин Баев Биологически факултет
доц. д-р Ангел Голев Зам.-декан на Факултет по математика и информатика
доц. д-р Владимира Ангелова Педагогически факултет
доц. д-р Димитър Токмаков Физико-технологичен факултет
доц. д-р Борян Янев Зам.декан на Филологически факултет
доц. д-р Симеон Кацаров Философско-исторически факултет
гл. ас. д-р Атанас Терзийски Химически факултет
гл. ас. д-р Христо Паунов Юридически факултет
ас. Пеньо Георгиев Факултет по икономически и социални науки
доц. д-р Слави Любомиров Технически колеж – Смолян
доц. д-р Ивайло Старибратов Филиал – Смолян
доц. д-р Велизар Гочев Зам.директор на Филиал – Кърджали
гл. ас. д-р Светослав Енков  Компютърна информатика, ФМИ
гл. ас. д-р Емил Хаджиколев Компютърна информатика, ФМИ
гл. ас. д-р Александър Пенев Компютърни системи, ФМИ
гл. ас. д-р Емил Дойчев Компютърни системи, ФМИ
гл. ас. д-р Димитър Благоев Компютърни технологии, ФМИ
гл. ас. д-р Никола Вълчанов Софтуерни технологии, ФМИ
ас. Стоян Черешаров Софтуерни технологии, ФМИ
Грозданка Генова-Певичарова Началник на „Учебен отдел“
Слави Глухов мениджър администриране на системи, УИЦ
Тодор Чаушев ръководител звено „Учебни компютърни зали“ , ФМИ
Евгения Алендарова системен програмист, УИЦ
Георги Пашев системен програмист, УИЦ
Николай Лалев Чавдаров Студентски съвет
Одобрил: проф. д-р Хр.Крушков; Последна промяна на 01 Февруари 2018