web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по информационно осигуряване

Комисия по информационно осигуряване

Председател

 проф. д-р Антон Илиев

 Заместник-ректор

 Информационна инфраструктура и акредитационни процедури

Членове

 доц. д-р Веселин Баев  Биологически факултет
 Александър Станев  Педагогически факултет
 доц. д-р Димитър Токмаков  Физико-технологичен факултет
 гл. ас. д-р Росица Декова  Филологически факултет
 доц. д-р Тихомир Митев  Философско-исторически факултет
 гл. ас. д-р Атанас Терзийски  Химически факултет
 гл. ас. д-р Христо Паунов  Юридически факултет
 гл. ас. Пеньо Георгиев  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Ивайло Старибратов  Филиал – Смолян
 доц. д-р Елисавета Семерджиева  Филиал – Кърджали
 проф. д-р Балик Джамбазов  Директор на УИЦ
 Тодор Чаушев  Ръководител звено УКЗ, ФМИ
 Роксана Филипова  Студентски съвет
Последна промяна на 10 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg