web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Комисии » Университетска комисия по оценяване и акредитация

Университетска комисия по оценяване и акредитация

 

Председател

проф. д-р Христо Крушков

 

Зам.-ректор по информационната инфраструктура

Членове

доц. д-р Соня Костадинова Биологически факултет
доц. д-р Иван Шотлеков Факултет по математика и информатика
проф. д-р Галин Цоков Педагогически факултет
доц. д-р Елисавета Марекова Физически факултет
доц. д-р Борян Янев Филологически факултет
доц. д-р Стойка Пенкова Философско-исторически факултет
доц. д-р Стела Статкова-Абегхе Химически факултет
доц. д-р Ярослава Генова Юридически факултет
гл. ас. д-р Ангел Димитров Факултет по икономически и социални науки
гл. ас. Милена Недева Технически колеж – Смолян
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева Филиал – Смолян
доц. д-р Велизар Гочев Филиал – Кърджали
Грозданка Генова-Певичарова Началник на „Учебен отдел“
доц. д-р Станка Хаджиколева Факултет по математика и информатика
Теодора Нелиянова Цонева Студентски съвет
Одобрил: доц. д-р Христо Крушков; Последна промяна на 04 Юли 2017