web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Университетска комисия по акредитация

Университетска комисия по акредитация

 

 Председател

 проф. д-р Антон Илиев

 Заместник-ректор

 Информационна инфраструктура и акредитационни процедури

Членове

 проф. д-р Велизар Гочев  Филиал – Кърджали
 доц. д-р Методий Ангелов  Педагогически факултет
 доц. д-р Христо Паунов  Юридически факултет
 доц. д-р Ани Кемалова  Филологически факултет
 проф. д-р Желязка Райкова  Физико-технологичен факултет
 доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина  Факултет по математика и информатика
 доц. д-р Веселина Жекова  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева  Филиал – Смолян
 проф. д-р Теодора Стайкова  Биологически факултет
 проф. д-р Гинка Антова  Химически факултет
 проф. д.н.к. Мария Шнитер  Философско-исторически факултет
 Виктория Полигорова  Студентски съвет
Последна промяна на 09 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg