web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Управление » Комисии » Университетска комисия по оценяване и акредитация

Университетска комисия по оценяване и акредитация

 

Председател

проф. д-р Христо Крушков

 

Зам.-ректор по оценяване и акредитация

Заместник-Председател

доц. д-р Станка Хаджиколева

Факултет по математика и информатика

Членове

проф. д-р Велизар Гочев Филиал – Кърджали
проф. д-р Галин Цоков Педагогически факултет
проф. д-р Григор Григоров Юридически факултет
доц. д-р Борян Янев Филологически факултет
доц. д-р Елисавета Марекова Физико-технологичен факултет
доц. д-р Иван Шотлеков Факултет по математика и информатика
доц. д-р Маргарита Русева сертифициран одитор - Факултет по икономически и социални науки
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева Филиал – Смолян
доц. д-р Соня Костадинова Биологически факултет
доц. д-р Стела Статкова-Абегхе Химически факултет
доц. д-р Стойка Пенкова Философско-исторически факултет
гл. ас. д-р Ангел Димитров Факултет по икономически и социални науки
Теодора Нелиянова Цонева Студентски съвет
Одобрил: доц. д-р Ст. Хаджиколева; Последна промяна на 09 Февруари 2018