web accessibility bulgarian flag english flag
    Начало » Управление » Комисии » Комисия по учебни дейности

Комисия по учебни дейности

 

 Председател

 доц. д-р Мария Стоянова

 Заместник-ректор

 Учебна дейност

 Зам.-председател:

 проф. д-р Велизар Гочев 

 Биологически факултет

 Членове

 Грозданка Генова-Певичарова  Началник отдел „Учебен“
 доц. д-р Хилда Терлемезян  Педагогически факултет
 доц. д-р Йорданка Любецка  Факултет по икономически и социални науки
 доц. д-р Владимир Вълканов  Факултет по математика и информатика
 доц. д-р Димитър Кръстев  Филологически факултет
 доц. д-р Стойка Пенкова  Философско-исторически факултет
 доц. д-р Елисавета Марекова  Физико-технологичен факултет
 проф. д-р Гинка Антова  Химически факултет
 гл. ас. д-р Ангел Шопов   Юридически факултет
 доц. д-р Ваня Найденова  Филиал Кърджали
 доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева  Филиал Смолян
 Цветелина Бориславова Димитрова  Студентски съвет

 

Последна промяна на 10 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg