уеб достъпен сайт български език английски език

Покана за публично представяне на проект InnoChange

Уважаеми колеги, 
 
Бихмe искали да Ви поканим да вземете участие в публичното представяне на проект InnoChange: Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities, което ще се проведе онлайн на 1 октомври 2021 г. от 11:00 часа.
 
По време на срещата ще бъде проведена кръгла маса на тема "Supporting and nurturing entrepreneurship and innovation at HEIs". На срещата са поканени представители на:
  • Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
  • Министерство на иновациите и технологиите (Унгария)
  • Национален офис за научни изследвания, развитие и иновации (Унгария), 
  • Ректорски ръководства на партньорски университети
  • Асоциирани партньори (GE Healthcare Hungary, Campden BRI Hungary)
  • и ключови заинтересовани лица
За участие в публичното събитие е необходима предварителна регистрация на адрес https://forms.office.com/r/Lr4PY47gqq
Повече информацията за събитието можете да намерите на адрес https://inf.elte.hu/en/content/innochange-project.t.3381
 
От екипа по проект InnoChange
Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 29 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол