web accessibility bulgarian flag english flag

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС)

 

 

 Уважаеми педагогически специалисти, предвид епидемичната обстановка, предвиждаме

Свидетелствата за професионално-квалификационни степени

да се получват лично или от упълномощено лице след 06.01.2021 г. (сряда)

между 09.00 и 13.30 часа от стая 125 на Нова сграда на ПУ, бул. България № 236.

Желателно е да сте заплатили таксата за издаване на свидетелството предварително,

за да се избягват струпвания и на Касата.

Молим тези от Вас, които не са оставили снимка паспортен формат при подаване на заявлението си, да носят такава, когато идват за получаването на свидетелството!

* * *

 

Уважаеми педагогически специалисти,

Приключи изпитната сесия във връзка с придобиването на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС, поради което правим следните уточнения:

1. Припомняме писмото на МОН от 2017 г., според което сумата за придобитата ПКС, започва да се изплаща при представяне на уверение, копие на изпитен протокол, служебна бележка и др., издадени от съответния Департамент.

2. Таксата от 35.00 лв. за издаване на свидетелството за професионално-квалификационна степен се заплаща при получаването на свидетелството на Касата в Нова сграда на ПУ по код 2198. 

Може да заплатите таксата и по банков път, както следва:

Уникредит Булбанк, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
- Трите имена и ЕГН;
- Основание за плащане: Свидетелство за ПКС от ДКПРПС

 
 

 

Уважаеми педагогически специалисти,

 

С Правилата за придобиване на професионално-квалификационни степени в ДКПРПС може да се запознаете ТУК.

 

Подаване на документи:

 • Кандидатите за V, ІV, ІІ и І ПКС подават документи в срок от 1 юни до 31 юли на календарната година в Нова сграда на Пловдивския университет:

  град Пловдив, бул. "България" № 236, ет. 1, стая 125 

 •  

 • Заявления за кандидатстване може да свалите от раздел "Образци на документи"

 •  

 • Документите за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице.

 •  

 • Кандидатите за придобиване на Трета ПКС (след успешно завършена професионално-педагогическа специализация) и Първа ПКС с ОНС "доктор" и НС "доктор на науките", могат да подават документи през цялата календарна година.

 •  

 • Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен се провеждат от 15 септември до 15 ноември на съответната календарна година по график, утвърден от Директора на ДКПРПС.

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ПКС ЗА СЕСИЯ 2021
 
Уважаеми педагогически специалисти,
 
Тези от вас, които желаят да кандидатстват за придобивате на Първа и Втора ПКС в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на ПУ-Пловдив, е необходимо (съгласно действащите правила) да са преминали подготвителен курс и/или да има научен ръководител от ПУ.
 
За да подадете заявка за включване в подготвителните курсове, моля, регистрирайте се тук: https://forms.gle/tHHfRmPrZhCF3dS17
 
 
Най-късно на 04.02.21 г. тези от вас, които се регистрират ще получат конкретни инструкции, във връзка с провеждане на подготвителните курсове (в Google Meet).
 
Таксата за подготвителния курс (за Първа ПКС - 180 лв., а за Втора ПКС - 120 лв.) може да заплатите по банков път по сметката на Пловдивски университет, както следва:
 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
 
В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:
1. Трите имена и ЕГН;
2. Основание: Подготвителен курс 1 (или 2) ПКС в ДКПРПС
 
Моля, изпратете копие на платежния документ на dkprps@uni-plovdiv.bg в срок до 03.02.21 г.
 

 


 
Последна промяна на 07 Януари 2021
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg