web accessibility bulgarian flag english flag

Научни конференции 2000-2006 г.

ФИЛИАЛЪТ Е ОРГАНИЗИРАЛ И ПРОВЕЛ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ РЕДИЦА НАУЧНИ ФОРУМИ:

Национална научна конференция на тема: "Родопите през XIX век. Език, култура, история" - 2-3 юни 2000 г.

Научна конференция на тема: "Онтология и наука" (съвместно със секция "Онтология" на Института за философски изследвания при БАН и секция "Философски науки" към СУБ) -29 юни-1 юли 2000 г., Смолян.

Национална научна конференция на тема: "Човек, природа, здраве" - 2-3 ноември 2000 г., Пампорово.

 Национална научна конференция на тема: "Обучението по български език в началото на ХХІ век" (в памет на доц. Стайко Кабасанов) - 7-8 юни 2001 г.

Юбилейна конференция с международно участие на тема: "Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания" - 28-29 май 2002 г.

Научна конференция на тема: "Философия. Език. Наука", проведена в Смолян (съвместно със секция "Онтология" на Института за философски изследвания при БАН; катедра "Философия" на Философския факултет при СУ " Климент Охридски") - 28-29 юли 2002 г.

Научна конференция по геометрия с участието на японския посланик, проведена през август 2002 г.

Научна конференция на тема: "Мотивацията в обучението, възпитанието, играта, общуването, дейността", проведена на 20 май 2004 г. Международна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов (съвместно с Университета "Мария Кюри-Склодовска" - Люблин, Полша), Смолян, 18-20 май 2006 г.

Издадени са сборници с всички  изследвания, представени на тези научни форуми във Филиала.Периодично се издава Годишник с научни трудове на преподаватели от Филиала.

Научни  форуми, на които Филиалът е съорганизатор:

Българо-гръцки семинар на тема: "Разруши ограниченията си завинаги!", проведен на 16-18 февруари 2001 г. в гр. Смолян. ХХІХ национална конференция по въпроси на обучението по физика, проведена на 10-12 май 2002 г. в гр. Смолян. Научна конференция на тема: " 90 години Анастас Саламбашев", проведена през 2002 г. в гр. Смолян. Научен семинар по случай Деня на народните будителите, проведен през ноември 2003 г. в гр. Смолян. Юбилейна научна конференция с международно участие "20 години Съюз на учените в България - клон Смолян", 20-21.10.2006 г.

 

Последна промяна на 05 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg