web accessibility bulgarian flag english flag

Научни конференции

» Национална научна конференция 2017
» Студентска научна сесия 29.11.2016
» Студентски научни четения 2016
» Юбилейни тържества и конференция 2012
» Студентска научна сесия 2009
» Студентска научна сесия 2008
» Юбилейна конференция 2007
» Научни конференции 2000-2006

Във Филиала съществуват условия и са създадени традиции за извършване на научноизследователска и художественотворческа  дейност.

Филиалът е организатор и съорганизатор на редица научни форуми с участие на изявени учени от страната и чужбина. 

Студентите се включват със свои научни разработки в национални студентски форуми и в традиционната Студентска научна сесия, която се провежда всяка година във Филиала.

Последна промяна на 05 Април 2018