web accessibility bulgarian flag english flag

Научни конференции

» Студентска сесия за научно и художествено творчество на 05.11.2019
» Студентска сесия за научно и художествено творчество на 10.11.2018
» Национална научна конференция 2017
» Студентска научна сесия на 29.11.2016
» Студентски научни четения 2016
» Юбилейни тържества и конференция 2012
» Студентска научна сесия 2009
» Студентска научна сесия 2008
» Юбилейна конференция 2007
» Научни конференции 2000-2006

Във Филиала съществуват условия и са създадени традиции за извършване на научноизследователска и художественотворческа  дейност.

Филиалът е организатор и съорганизатор на редица научни форуми с участие на изявени учени от страната и чужбина. 

Студентите се включват със свои научни разработки в национални студентски форуми и в традиционната Студентска научна сесия, която се провежда всяка година във Филиала.

 

Последна промяна на 09 Септември 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg