web accessibility bulgarian flag english flag

Юбилейни тържества и конференция 2012

» Студентска научна сесия 2012
» Юбилейна конференция 2012

 50 ГОДИНИ  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ

СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ

от юбилейна научна конференция "Традиции, посоки, предизвикателства",

19-21 октомври 2012,  гр. Смолян

Том І: Хуманитарни наукиизтегли PDF

Том ІІ: Природни науки, математика и информатика

част І: Природни и аграрни науки. Медицина - изтегли PDF

част ІІ: Математика. Информатика и информационни технологии. Обучение по математика и информатика

Том ІІІ: Икономика и туризъм - изтегли PDF
Последна промяна на 03 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg