web accessibility bulgarian flag english flag

Студентски научни четения 2016

На 31 май във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в Смолян се проведоха студентски научни четения, посветени на 110-годишнината от рождението на доц. Стайко Кабасанов и организирани от Катедра „Филологически и педагогически науки”. Проф. Елена Николова откри четенията, като изтъкна заслугите на видния родопски езиковед, който по думите на проф. Т. Бояджиев „даде на българската диалектология първото подробно и системно описание на един интересен родопски говор, написа първата методика за преподаване на българския език, състави първото методическо ръководство за обучението по български език в диалектна среда”. На четенията присъстваха директорът на Филиала проф. Илиян Иванов и зам-директорът по учебната работа доц. Русалена Пенджекова, както и преподаватели и студенти от различните специалности. Доц. Пенджекова поздрави студентите и организаторите на проявата и пожела ползотворна работа. Участие в четенията взеха 6 студенти от трите специалности – НУПЧЕ, БЕИ и БЕАЕ.

1. Елица Хаджиева, ІII к., НУПЧЕ: „Дидактическите игри за развитие на диалогичната реч на учениците в началното училище”, с научен ръководител доц. д-р Мария Петрова
2. Вениха Тахирова, ІII к., НУПЧЕ: „Творческите задачи в обучението по български език в началното училище”, с научен ръководител доц. д-р Мария Петрова
3. Мая Кехайова, ІV к., БЕИ: „Езикови нагласи към диалекта и диалектизмите”, с научен ръководител проф. д.ф.н. Елена Николова
4. Бонка Балийска, ІV к., БЕИ: „Българските измерения на социолингвистичния феномен деца билингви”, с научен ръководител проф. д.ф.н. Елена Николова
5. Магдалена Митева, ІV к., БЕАЕ: „Многоезичие”, с научен ръководител проф. д.ф.н. Елена Николова
6. Гергана Бенева, ІV к., БЕИ: „Езикови особености на интернет общуването: социалната мрежа Фейсбук”, с научен ръководител проф. д.ф.н. Елена Николова.

След обсъждането на изнесените доклади бе представена изложба с архивни документи и снимки от личния архив на доц. Стайко Кабасанов, експонирана в Лингвистичната лаборатория във Филиала.

Последна промяна на 03 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg