web accessibility bulgarian flag english flag

Юбилейна конференция 2007

На 30.ХІ. - 01.ХІІ.2007 г. се проведе юбилейна научна конференция с международно участие на тема "НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРЕМЕТО КАТО ГРИЖА", посветена на 45 години педагогическо образование в гр. Смолян и 10 години Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски" в гр. Смолян.

Юбилейната конференция се откри на 30.11.2007 г. в Академичната зала на Филиала с пленарните доклади на акад. Иван Попчев от Института по информационни технологии при БАН, проф. Инна Пелева от Пловдивския университет и доц. Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара.

В конференцията участваха много преподаватели и учени както от българските университети, така и от университетите в Полша, Гърция и Турция, с които имаме подписани двустранни договори за сътрудничество. Представени бяха над сто и петдесет доклада и мултимедийни презентации в три направления: хуманитарни науки, природо-математически науки, туризъм и икономика, с общо 9 секции.
Последна промяна на 05 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg