web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


Начало » Структура » Филиали » Филиал – Смолян » Новини » На вниманието на студентите от ПУ, Филиал - Смолян!

На вниманието на студентите от ПУ, Филиал - Смолян!

Уважаеми студенти, във връзка с въведеното извънредно положение в страната и заповед 1402/24.03.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“  обучението ще се провежда по утвърдените учебни разписания от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Осъществена е връзка между преподавателите и отговорниците на курсове, за съгласуване на онлайн комуникацията (синхронна и асинхронна) за провеждането на учебните занятия.

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!

 

При възникване на въпроси относно учебната дейност, може да се обръщате към Ева Георгиева на тел. 0885 899 572 или на email: eva_g@mail.bg

 

Одобрил: доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева Зам.-директор; Последна промяна на 24 Март 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg