web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Филиали » Филиал – Смолян » Новини » Съобщение за студентите от ІV курс

Съобщение за студентите от ІV курс

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС,
СПЕЦИАЛНОСТ „НУПЧЕ“

Уважаеми студенти, на 05.02.2018 г. в 13 зала от 14.00 часа ще се проведе инструктаж във връзка с предстоящата практическа подготовка.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС,
СПЕЦИАЛНОСТИ

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“,
„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ С КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ“ И „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Уважаеми студенти, на 26.02.2018 г. в 27 зала от 10.00 часа ще се проведе инструктаж във връзка с предстоящата практическа подготовка.

 

Председател на комисията
по провеждане на
практическото обучение  - доц. дн Нина Герджикова

 

 

 

 

Одобрил: доц. дн Нина Герджикова; Последна промяна на 11 Април 2018

Съседни