web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


  Начало » Структура » Филиали » Филиал – Смолян » Новини » Конкурс за млади учени и постдокторанти

Конкурс за млади учени и постдокторанти

Критерии за избор на млад учен или постдокторант в хуманитарните науки по програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“

» Критерии за избор на млад учен или постдокторант в природо-математическите науки по програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“

»Условия за кандидатстване:

 1. Имат право да кандидатстват млади учени - до 10 г. след получаване на първа магистърска степен и постдокторант - до 5 г. след получаване на докторска степен. Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти.
 2. Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.
 3. В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.11.2020 г.    минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.

»Документи за кандидатстване:

 • автобиография;
 • диплома;
 • мотивационно писмо;
 • списък с публикации;
 • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./;
 • награди, грамоти.

 

»Срокове: Документи се приемат в канцеларията на Филиала от 24.01.2020 от 08:00 до 10.02.2020 до 16:00 часа.

 

Одобрил: доц. д-р Ивайло Старибратов Зам.-директор НИПД, международно сътрудничество; Последна промяна на 24 Януари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg