уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


Курсове: 1-ви кръг

РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ 1-ВИ КРЪГ: 2019/2020 Г.

 

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06 ЯНУАРИ 2020 г. !!

 

   Ново!!!  СЕРТИФИКАТИ >>> вж. секция "НОВИНИ" / Публикация: 20-07-2020 г.

 

 ACADEMIA IUVENTUTIS

КУРСОВЕ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Рег. №

КУРС

(описание на курса – Link)

ЛЕКТОРИ

(Представители на…)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

млади учени, докторанти и постдокторанти от (факултети/научни направления)

 

AU00001

 

Англоезична академична риторика и академично писане за хуманитарни и социални науки

 

 

 • ФФ
 • ФИФ
 • ПФ
 • ФИСН
 • ЮФ

 

AU00002

 

Англоезично академично писане за компютърни и природо-математически науки

 

 

Kомпютърни и природо-математически науки

 

AU00003

 

Дизайн на текст

 

Всички факултети

 

AU00004

 

Докторантурата – алгоритми на успешната практика. Предизвикателства пред жените докторанти

 

 

Всички факултети

AU00005

 

Комуникативни и презентационни умения

 

 

Всички факултети

 

AU00006

 

Методология на научните изследвания и емпиричните проучвания

 

 

Всички факултети

 

AU00007

 

Методични указания за разработването на научна публикация

 

 

Факултети:

 • БФ
 • ХФ
 • ФТФ

AU00008

 

 Приложение на SPSS в научните изследвания

 

Всички факултети*

*Курсът се предлага в рамките на докторантските програми на ФИСН и е отворен за желаещи от всички факултети.

 

AU00009

 

Приложение на SPSS в хуманитарните науки

 

 

Хуманитарни науки

Направления:

 • Филология
 • История и археология
 • Философия
 • Религия и теология

 

AU00010

 

Риторика на научния текст

 

 

 

 • Хуманитарни 
 • Социални 
 • Стопански
 • Правни
 • Природни науки

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 06 ЯНУАРИ 2020 г. !!

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

О С Н О В Н О   М Е Н Ю >>

 

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 04 Октомври 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол