web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Прием » МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2016/2017

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2016/2017

Магистърски програми в ПУ "Паисий Хилендарски"

Правила за приемане на студенти за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР през учебната 2016/2017 г.

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

 

Информация за специалностите по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИ, Документи за кандидатстване се приемат от 12.09.2016 г. до 10.10.2016 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 393

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИ, 032/261 701

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - КЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИ, Документи за кандидатстване се приемат от 12.09.2016 г. до 28.10.2016 г. в стая 2 (Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 388 или 032/261 365 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА -  Документи за кандидатстване се приемат от 12.09.2016 г. до 10.11.2016 г. в стая 339 и стая 340 (Нова сграда, бул. „България“ 236 ) - (Заповед за магистри държавна поръчка)

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2016 г. до 10.11.2016 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2016 г. Крайният срок за подаване на документите и мястото за подаването им според специалността може да видите тук

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИКЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИКЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИ  - Официално откриване на учебната година за магистърските програми "Културен туризъм и културно проектиране", "Културен мениджмънт" и "Социална медиация и комуникация" ще се състои на 12 ноември 2016 г. (събота) от 10:30 часа в 18  аудитория в сградата на ПУ на ул. Костаки Пеев 21. Откриването ще започне с публична лекция на г-н Грегор Госняк, Директор на Отдел Маркетинг на бюро туризъм, Кьолн, и Приветствено слово на г-жа Елиза Николова, Председател на Асоциацията на професионалните медиатори в България. След това ще проведе входен тест по Английски език за определяне на ниво. *Записване: от 3 до 11 ноемрви 2016 г. в каб. 206, Ректорат.

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 15.09.2016 г. до 14.10.2016 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КЛАСИРАНЕ-МАГИСТРИ: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯМЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ - Документи за кандидатстване се приемат от 1.09.2016 г. до 14.10.2016 г. Мястото за подаването им според специалността може да видите тук

Последна промяна на 25 Януари 2017