web accessibility bulgarian flag english flag

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 2016/2017

Магистърски програми в ПУ "Паисий Хилендарски"

Правила за приемане на студенти за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР през учебната 2016/2017 г.

 

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

 

 

Магистърски програми в ПУ "Паисий Хилендарски"

Правила за приемане на студенти за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР през учебната 2017/2018 г.

 

Информация за специалностите по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 04.09.2017 г. до 10.10.2017 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 393

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат в каб. 218 (Нова сграда, бул. „България“ 236), 032/261 701

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - Документи за кандидатстване се приемат в стая 2 (Университетски информационен център, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 388 или 032/261 365 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - Документи за кандидатстване се приемат в стая 339 и стая 340 (Нова сграда, бул. „България“ 236 )

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат  в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат. Може да видите в коя стая тук според специалността

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат от 8.09.2017 г. до 26.09.2017 г. в стая 206 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 358  

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Документи за кандидатстване се приемат от 1.09.2017 г. до 4.10.2017 г. в стая 131 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 394

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Документи за кандидатстване се приемат в стая 202 (Ректората, ул. „Цар Асен“ 24).  Мястото за подаването им според специалността може да видите тук.

Последна промяна на 08 Юни 2017