уеб достъпен сайт български език английски език

КСК 2016 г.

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 Справочник за кандидат-студенти  Актуална информация за кандидатстудентска кампания 2017/2018 год.!
 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2016/2017 година  Минимални балове от КСК 2016
 Специалности 2016/2017 г.

 Класиране на кандидат-студентите

 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит  Записване на новоприети студенти
 Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение  
 Места за прием през учебната 2016/2017 г. по специалности и форми на обучение  
 Такси за обучение  
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ   
 Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи (15 юни - 30 юни)  
 Необходими документи и такси за кандидатстване  
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи  
 Online кандидатстване (15 юни - 28 юни)  

 Дати за явяване на изпити (3 юли - 8 юли)

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

  • Първи кръг - 14 септември
  • Втори кръг - 15 септември
  • Трети кръг - 16 септември
 
 Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти  
 Предходни кампании  

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:ztaneva@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 07 Март 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол