web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

 

 

  1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

Документи за кандидатстване и информация:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020:

 

 

IV. ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. ГРАНТОВЕ НА ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА SCOPES

Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа.

  • Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на пътните разходи и настаняването на изследователите от държавите-партньори в Източна Европа, участващи в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните изследователски проекти и Институционалните партньорства. Заявленията се подават до края на 2016 г.
  • Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти или Институционални партньорства. Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.
Последна промяна на 04 Ноември 2016