web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

 

       2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020

IV. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. Други

Последна промяна на 22 Април 2019