web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

 

 

  1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ - Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 26.09.2017 г.

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020

 

IV. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

  • Обявена е покана за кандидатстване по фонда за младежка заетост Крайният срок за кандидатстване е 1 август 2017 г. Текстът на поканата за кандидатстване можете да намерите тук.

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. Други

Последна промяна на 16 Януари 2018