web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

 

 

  1. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020:

 

IV. ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. Други

  • Tехностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България - Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 29.05.2017 г., включително. Повече информация за документите и кандидатстването може да прочетете тук
Последна промяна на 18 Април 2017