уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Наука » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

       2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ - Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 часа на 26.10.2019 г.

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020

  •  

IV. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. Други

Последна промяна на 24 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол