web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Интеграция » Програми и проекти » Отворени конкурси за проекти

Отворени конкурси за проекти

I. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

  1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:

       2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

 

  1. ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ:

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ - Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:00 часа на 26.10.2019 г.

 

II. ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

III. ПРОГРАМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2014-2020

IV. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

 

V. ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

VI. Други

Последна промяна на 17 Януари 2020