web accessibility bulgarian flag english flag

Отчети НИД

Отчети
за научноизследователската дейност на академичния състав
на ПУ „П. Хилендарски“, Филиал – Смолян

» учебна 2015/2016 година
» учебна 2014/2015 година
» учебна 2013/2014 година
» учебна 2012/2013 година

 

 

 

 

Последна промяна на 05 Април 2018