web accessibility bulgarian flag english flag

Публични лекции

На 1 декември 2016 г. в  44 аудитория на ПУ, Филиал – Смолян се състоя публична академична лекция на доц. д-р Силвия Младенова на тема: "Физическо развитие и телесна охраненост на съвременното младо поколение от смолянски регион-състояние и тенденции".

http://www.smolyandnes.com

https://uni-plovdiv.bg

На 11 март 2016 г. в Заседателната зала на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филиал – Смолян бе изнесена публична академична лекция от доц. д-р Ивайло Старибратов, по повод неговата хабилитация, на тема: "Дигитални учебни ресурси – разработване и приложение".  

http://www.smolyandnes.com

http://www.smolyannews.com

https://uni-plovdiv.bg

На 27 януари 2016 г.  в Заседателната зала на Пловдивски университет "П. Хилендарски", Филиал – Смолян пред членове на  академичната общност на гр. Смолян бе представена публичната академична лекция на доц. д-р Мариана Ламбова на тема: "Динамика и регионална специфика на демографските процеси в Смолянска област".

http://www.smolyaninfo.com

На 16 юни 2015 г. в  44 аудитория на ПУ, Филиал – Смолян се състоя публична лекция на проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова на тема: "Глокализация, или от регионалното към универсалното".

На 6 март 2014 г. в ПУ, Филиал – Смолян се състоя публична лекция на тема: "Непознатият Екзарх Стефан (Идейни аспекти и биоархивни измерения)". В университетските среди на Смолян за първи път се организира публична лекция по повод заемането на академичната длъжност „доцент” и тя бе изнесена от доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева от Филиала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" в града.

http://www.smolyandnes.comi

http://dveri.bg/9xa9q

https://www.facebook.com

https://uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 05 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg