уеб достъпен сайт български език английски език

КСК 2014 г.

Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България!

 КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи НОВО! Обява за допълнителен прием на кандидат-студенти по факултети и специалности
 On-line кандидатстване (17.06. – 01.07.) Класиране и записване
 Бюра за прием на документи (17.06. – 30.06.) Такси за обучение
 Дати за явяване на изпити (04.07. – 11.07.)  
 Необходими документи и такси за кандидатстване  
 Места за прием за 2014/2015 г. по специалности и форми на обучение  
 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит  
 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
 Справочник за кандидат-студенти 2014/2015  
 Балообразуване по факултети, специалности и форми на обучение  
 Често задавани въпроси
 
 Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти
 
 Предходни кампании  

 За кандидатстудентска информация:
тел. 032/261 303 

e-mail:ztaneva@uni-plovdiv.bg

 
Последна промяна на 28 Януари 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол