web accessibility bulgarian flag english flag

Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи

Срокът за приемане на кандидатстудентски документи е от 17 юни до 2 юли 2014 год. В този срок документи подават всички кандидатстуденти, независимо дали са се явили на предварителни изпити или не.

Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през м. юли конкурсни изпити. При формирането на бала за класиране се взема по-високата оценка, ако кандидатстващите са се явили както на предварителните, така и на конкурсните изпити през юли.

Получилите положителни резултати от предварителните конкурсни изпити могат да участват в общото класиране, при положение че отговарят на условията за кандидатстване и подадат съответните документи в утвърдените срокове: от 17 юни до 2 юли в университета, в бюрата по градове или по интернет (през сайта http://www.uni-plovdiv.bg).

Документи за оценки от предварителните изпити се получават след обявяването на резултатите от съответните изпити през юли.

Кандидати, издържали изпит на предварителна сесия с отлична оценка (5,50 и повече), или получили отлични оценки от олимпиади, международни изпити (сертификати) и различни състезания, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности, се записват като студенти на ПУ в посочена от тях специалност. Същото се отнася и за кандидат-студенти, издържали предварителните изпити по музика и изобразително изкуство с оценка най-малко „много добър 5.00“. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи, заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса, и диплома за завършено средно образование. Срокът за записване е във времето на прием на документи от 17 юни до 2 юли. В случай, че все още не са получили дипломата си, попълват декларация, с която се задължават в срок до 15 юли да я представят. При неспазване на срока те губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга/-и специалност/-и, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава и тя остава непроменена, ако специалността е в същото направление. Ако обаче е в друго направление, където семестриалната такса е по-висока, доплаща разликата.

 

Последна промяна на 12 Юни 2014
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол