уеб достъпен сайт български език английски език

Учебни планове

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ (бакалавърски програми) - уч. 2023/2024 година
СПЕЦИАЛНОСТ КУРС
Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) (редовно обучение) І ІI ІІI ІV
Български език и английски език (редовно обучение) І ІI ІІI ІV
Български език и история (редовно обучение)  І ІI  ІІI ІV 
История и география (редовно обучение)  І ІI ІІI ІV
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение) І ІI ІІI ІV
Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение) І ІІ ІІІ 
ІV
Биология с екотуризъм (редовно обучение) І ІI ІII  ІV 
Маркетинг (задочно обучение) І ІI  ІІІ  ІV 

 

ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - уч. 2023/2024 година

   » Маркетинг (задочно обучение
   » Български език и английски език (редовно обучение)
   » Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) (редовно обучение)
   » Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение)
   » Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение)

   » Български език и история (редовно обучение)
   » История и география (редовно обучение)
   » Биология с екотуризъм (редовно обучение)

 

 

 ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - уч. 2024/2025 година

   » Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) (редовно обучение)
   » Български език и английски език (редовно обучение)

   » Български език и история (редовно обучение
   » История и география (редовно обучение)
   » Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт (редовно обучение)
   » Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение)

   » Биология с екотуризъм (редовно обучение)
   » Маркетинг (задочно обучение)
     

 

 

 

Последна промяна на 03 Ноември 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол