web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Програми и проекти » PНИ-П-4 Научноизследователски център за изследване социализацията на личността

PНИ-П-4 Научноизследователски център за изследване социализацията на личността

  Педагогически факултет - НИЦ

          Проектът е насочен към създаване на научноизследователски център, който открива възможности за повишаване на научната квалификация на докторанти в областта на изследователските методи и заедно с това изследването на механизмите на социализирането на личността. Темата за социализирането на личността е ключова за развитието на човешките ресурси, икономика и образователните политики.

         Социализирането на личността изисква интегриран подход и принадлежи към фундаменталните изследвания. Тази тема е особено актуална в контекста на търсенията на границите между националната и европейската идентичност. Целта на центъра е да осигури възможности за провеждане на системни научни изследвания в тази област чрез интегриране на съществуващите теоретични постижения, програми и инструменти за диагностика на социализирането на личността.

         На 19.ХІ.2010 г. в компютърна зала № 203 в Педагогическия корпус на Нова сграда се проведе обучение на докторанти по Статистически методи за анализ на данни в областта на социалните и хуманитарните науки от проф.д-р Енчо Герганов по Проект № РНИ-П-4 "Научноизследователски център за изследване социализацията на личността" с ръководител проф. д.п.н. Дора Левтерова.

            За дейността "обучение на докторантски и преподавателски състав в областта на овладяването на статистически методи за обработка на емпирични изследвания" по проекта е закупен специализиран софтуeр по статистика и необходимите компютърни конфигурации за него.

 Педагогически факултет - НИЦ

Педагогически факултет - НИЦ

Последна промяна на 28 Април 2014