web accessibility bulgarian flag english flag

Международни проекти

1. VIRTUAL INCUBATOR FOR PREQUALIFICATION INTO RESOURCE TUTORS FOR DISABLED
PEOPLE LEONARDO DA VINCI PILOT PROJECT BG/03/B/P/PP - 166034 - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


2. ЕРАЗМУС за преподавателска и студентска мобилност с университетите в Бремен,
Германия и Авейро, Португалия - АНИ ЕПИТРОПОВА


3. Проект SYSTEM - Systematic Professional Developement Through Science Teacher Education
Modules №: 94343 Програма СОКРАТЕС, подпрограма КOМЕНИУС 2.1. - АНИ ЕПИТРОПОВА


4. Международен проект под патронажа на Фондация "Покана за живот", Министерство
на младежта и спорта и "Младежта на Европа" - АНТОНИЯ БАЛЕВА


5. WINGTSUN - (уинчун). Проект за обучение на студенти от Германия, Швейъцария,
Италия и Австрия между ПУ и Европейската федерация по WT - ВЕСЕЛИН МАРГАРИТОВ


6. ‘Video self-reflection and the development of a sense as a learner in undergraduate students'.
School of Education, Roehampton University - ЙОРДАНКА ВЪЛКАНОВА


7. Изучаване на ихнеумонидната фауна на провинция Испарта - Турция, финансиран
от TUBITAK - Турция, ЯНКО КОЛАРОВ


8. Project: ‘DIY and Crafts Survey', founded by the Arts Council, England, локализиран
в Университет Рохамптън Лондон - ЙОРДАНКА ВЪЛКАНОВА


9. ‘Transition ', финансиран от Kingston upon Thames Local Educational - ЙОРДАНКА ВЪЛКАНОВА


10. Fauna Europaea - ЯНКО КОЛАРОВ


11. „Голям брат, голяма сестра", към Програма на Национален алианс за работа с
доброволци, гр. Пловдив - ОГНЯН КОЙЧЕВ


12. Българо-Македонски проект "Общество в преход - деца в риск" Балканска студентска
междууниверситетска лаборатория за социално педагогически изследвания на деца в риск,
институт "Отворено общество" Будапеща - КРАСИМИРА МАРИНОВА


13. ‘Evaluation and Assessment on the Impact of the Leading Edge Programme' , Founded by
DfSE, UK, локализиран в Университет Рохамптън Лондон - ЙОРДАНКА ВЪЛКАНОВА


14. Междууниверситетска Балканска лаборатория за социално-педагогически изследвания,
Българско-Македонски проект, Институт „Отворено общество", Будапеща - ОГНЯН КОЙЧЕВ


15. " Модел на пробационен център" - Център за интеграция на криминално проявени и
рискови групи - Британски съвет, Пазарджик. Община Пазарджик - ЗЛАТКА КАСАНДРОВА


16. Facing the Future: Language Educators across Europe - проект организиран от Европейски
център за съвременни Езици: Грац, Австрия - БИСТРА ПОЩОВА


17. Участие в проект на Британския съвет за превод и подготовка на материали за повишаване
на квалификацията на базови учители - АНИ ЕПИТРОПОВА


18. Международен проект "Театър- мост" към Национална асоциация "Дебати", "Отворено
общество" - Ню Йорк - ИВАНА ПЕТКОВА


19. Създаване на Балкански акордеонен ансамбъл концертиращ под егидата за мир на Балканите
и надслов "Изкуството е по-силно от политиката и войната" - EVRENSEL MUSIC CENTER,
гр. Ескишехир, Република Турция - ДИАНА СТАНЧЕВА


20. Междууниверситетски Българо-Холандски проект "Трансформация на управлението
на образованието в България" по програма МАТРА - ДОРА ЛЕВТЕРОВА


21. Международен Българо-Македонски проект, "Психологическа подготовка за личностна
реализация на юноши- сираци", Национална асоциация "Дебати" и институт "Отворено
общество" - Ню Йорк - КРАСИМИРА МАРИНОВА


22. Проект 2000+, "Природонаучна и технологична грамотност за всички - развитие на
компетентностите на учителите" (ЮНЕСКО и ИКАСЕ) - АНИ ЕПИТРОПОВА


23. "Развитие на креативните способности на децата от предучилищна възраст чрез иновационната
педагогика на Л. Малагуци" съвместно с немския професор Т. Кнауф - БОРЯНА ИВАНОВА

Последна промяна на 05 Март 2013
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

perimed-logo
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg