web accessibility bulgarian flag english flag

Обучение

Бакалавър по

Учебни планове (PDF)
– Биология и химия

редовно (I курс),

редовно (II, III и IV курс)

– Биология и английски език

редовно (I курс),

редовно (II, III и IV курс) 

– Биология

редовно (I, II, III и IV курс),

задочно (I, II, III и IV курс)

– Биоинформатика  редовно (I, II, III и IV курс)
– Екология на биотехнологичните производства редовно (I, II, III и IV курс)
– Екология и ООС

редовно (I, II, III и IV курс),

задочно (I, II, III и IV курс)

– Медицинска биология редовно (I, II, III и IV курс)
– Молекулярна биология редовно (I, II, III и IV курс)
Магистър по Учебни планове (PDF)
 - Антропология  редовно
 - Биодиагностика  редовно
 - Биоинформатика  редовно 
 - Биология  редовно 
 - Биология и психология на развитието (за специалисти)  редовно 
 - Биология и психология на развитието (за неспециалисти)  редовно
 - Биоразнообразие, екология и консервация (за специалисти)  редовно 
 - Биоразнообразие, екология и консервация (за неспециалисти)  редовно
 - Биотехнологична микробиология  редовно
 - Биофармацевтична биохимия  редовно 
 - Генетика  редовно
 - Екология и опазване на екосистемите (за специалисти)  редовно 
 - Екология и опазване на екосистемите (за неспециалисти)  редовно
 - Екология, управление и контрол на околната среда (за специалисти)  редовно
 - Екология, управление и контрол на околната среда (за неспециалисти)   редовно
 - Лечебни и етерични растения (за специалисти)   редовно
 - Лечебни и етерични растения (за неспециалисти)   редовно
 - Медицинска биология (за специалисти)   редовно
 - Медицинска биология (за неспециалисти)   редовно
 - Микробиологичен контрол и безопасност на храни  редовно
 - Молекулярна биология и биотехнология   редовно
 - Паразотология   редовно
 - Репродуктивна биология   редовно
 - Управление на иновациите в биоиндустрията   редовно
 - Биологично образование   редовно
 - Учител по биология   редовно
 - Допълнителна професионална квалификация „Учител по Биология“   задочно

Време на обучение: 

Бакалавър - 4 години, 8 семестъра
Магистър    - 1 година, 2 семестъра (за специалисти)
                 - 2 години, 4 семестъра (за неспециалисти)

Последна промяна на 14 Ноември 2016