web accessibility bulgarian flag english flag

Катедри

Катедра "Анатомия и физиология на човека"
Доц. д-р Атанас Арнаудов
Тел: 032/261 509
Е-mail: arnaudov@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Катедра "Биология на развитието"
Проф. д-р Евгения Иванова
Тел: 032/261 549
Е-mail: geneiv@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Катедра "Биохимия и микробиология"
Доц. д-р Велизар Гочев
Тел: 032/261 493
Е-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Катедра "Ботаника и методика на обучението по биология"
Проф. д-р Румен Младенов
Тел: 032/261 518
E-mail: rummlad@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Катедра "Екология и опазване на околната среда"
Проф. д-р Илиана Велчева
Teл: 032/261 565
Е-mail: anivel@abv.bg
Специализирана страница

Катедра "Зоология"
Доц. д-р Анелия Стоянова
Тел:  032/261 523
Е-mail: stanelia@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Катедра "Физиология на растенията и молекулярна биология"
Проф. д-р Валентина Тонева
Тел: 032/261 556
Е-mail: valton@uni-plovdiv.bg
Специализирана страница

Последна промяна на 15 Юни 2016