уеб достъпен сайт български език английски език

Ръководство

 проф. д-р Соня Костадинова Трифонова

 Декан на факултета

 тел: (032) 261 496
 факс: (032) 261 566
 е-mail: skosta@uni-plovdiv.bg

 проф. д-р Велизар Костадинов Гочев

 Заместник-декан по учебната и издателска дейност

 тел: (032) 261 493
 e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg

 доц. д-р Гана Минкова Гечева

 Заместник-декан по научна и проектна дейност

 тел: (032) 261 519; 0887 940 821
 e-mail: ggecheva@uni-plovdiv.bg

 проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова

 Заместник-декан по акредитация и качество

 тел: (032) 261 549; 0885 278 121
 e-mail: tstaykova@uni-plovdiv.bg

 проф. д-р Галина Тенева Яхубян

 Заместник-декан по академично развитие и докторантури

 тел: (032) 261 560
 e-mail: gyahubyan@uni-plovdiv.bg

 Борислава Тодорова

 Секретар

 тел: (032) 261 566
 факс: (032) 261 566
 e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg

 Адрес за контакти: 
 Биологически факултет 
 (Стария град - Античен театър)
 ул. "Тодор Самодумов" №2 
 4000 Пловдив

 Даниела Георгиева

 Инспектори отдел "Учебен"

 

 тел: (032) 261 456
 e-mail: dani@uni-plovdiv.bg

 Адрес за контакти:
 ПУ "Паисий Хилендарски" (Ректорат)
 Биологически факултет (кабинет 131)
 ул. "Цар Асен" 24
 4000 Пловдив

 

Последна промяна на 23 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол