web accessibility bulgarian flag english flag

Ръководство

доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
Декан на факултета
Тел: (032) 261 496
Факс: (032) 261 566
е-mail: skosta@uni-plovdiv.bg; sonykostadinova@gmail.com

доц. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова
Заместник-декан по учебната и издателска дейност

Тел: (032) 261 505
E-mail: ivadim@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Илия Илиев
Заместник-декан по научноизследователска и проектна дейност, международно сътрудничество
тел.: (032) 261 323
e-mail: iliailiev@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Анелия Стоянова 
Научен секретар

Тел: (032) 261 523
E-mail: stanelia@uni-plovdiv.bg

Борислава Тодорова
Секретар

Тел: (032) 261 566
Факс: (032) 261 566
e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg

Адрес за контакти: 
Биологически факултет 
(Стария град - Античен театър)
ул. "Тодор Самодумов" № 2 
4000 гр. Пловдив

Даниела Георгиева

Славка Илиева

Инспектори отдел "Учебен"

 

Тел: (032) 261 456
e-mail: dani@uni-plovidv.bg

Тел: (032) 261 393
e-mail: slavka@uni-plovdiv.bg

Адрес за контакти:
ПУ "П. Хилендарски" (Ректорат)
Биологически факултет (кабинет 131)
ул. "Цар Асен" 24
4000 Пловдив

Последна промяна на 01 Февруари 2018