web accessibility bulgarian flag english flag

Материална база

Филиалът разполага с много добра материална база:

   » двадесет и щест аудитории и кабинети
   » седем лаборатории за специализирани занятия
   » два физкултурни салона и тенис зала
   » три компютърни зали със свободен достъп до Интернет и мултимедийни системи за преподаване
   » четири мултимедийни зали
   » лингвистична лаборатория
   » педагогическа работилница
   » академична зала
   » заседателна зала
   » библиотека

 

Последна промяна на 03 Април 2018