web accessibility bulgarian flag english flag

Галерия

 Филиал Смолян

сградата на филиала

 Филиал Смолян

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Биологически корпус

биологически корпус

 Биологически корпус

биологически корпус

 Биологически корпус  Биологически корпус
 Хербарий   Змии
  Птици 1   Птици 2
 Биологическа лаборатория 1   Биологическа лаборатория 2
 Химическа лаборатория 1   Химическа лаборатория 2

  Компютърна зала

компютърна зала №15

  Компютърна зала

 компютърна зала №15

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Барче

барчето във филиала

  Барче

барчето в общежитието

  Общежитие

студентското общежитие

  Библиотека

 библиотеката

Последна промяна на 03 Април 2018