web accessibility bulgarian flag english flag

Галерия

 Филиал Смолян

сградата на филиала

 Филиал Смолян

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

сградата на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Филиал Смолян - двор

двора на филиала

 Биологически корпус

биологически корпус

 Биологически корпус

биологически корпус

 Биологически корпус  Биологически корпус
 Хербарий   Змии
  Птици 1   Птици 2
 Биологическа лаборатория 1   Биологическа лаборатория 2
 Химическа лаборатория 1   Химическа лаборатория 2

  Компютърна зала

компютърна зала №15

  Компютърна зала

 компютърна зала №15

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Компютърна зала

компютърна зала №16

  Барче

барчето във филиала

  Барче

барчето в общежитието

  Общежитие

студентското общежитие

  Библиотека

 библиотеката

Последна промяна на 03 Април 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Телефон: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390, 032/635 049

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Социални мрежи

instagram youtube
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg