web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


Проекти

Leisure time as a positivist youth peer pedagogy

/PossitiveLeisure4Youth/

 

Международна конференция

„Изграждане на младежка общност чрез дейности през свободното време“

05.07.2019 г., хотел Империал, град Пловдив

С ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

https://docs.google.com/forms/d/1cBO8481mSse4V4yZ5HVmdpMAv6NbJqLcn-4j9AR6w4A/edit

 

 

Обратна връзка: https://forms.gle/22VT7N7ZcbHtPQ1h9

 

          Основната цел на проекта е да се подпомогне изграждането на  социални общности и постигането на субективно благополучие на младежите с увреждания, като се използват активностите на свободното време.

          Проектът включва  създаване на  Ръководството за младежки работници и учители за изграждане на приобщаваща младежка общност и Наръчник с приобщаващи дейности, за младежки лидери / ръководители и учители, както и мобилно приложение за приобщаващи  дейности през свободното време. Освен това ще бъдат създадени информационни кампании, които интегрират младежите с увреждания в обществото и всички материали ще бъдат пилотирани.

        Координатор на проекта е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (България) с партньори Национална асоциация на професионалисти, работещи с хора с увреждания – „НАРХУ“ (България), Доброволческо формирование Пловдив 112 (България),  Vienna Association of Education Volunteers (Austria), Phoenix KM BVBA (Belgium) and Belgrade Open School (Serbia).

          Дейностите по проекта се осъществяват в периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2019 г. и проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия  (програма "Еразъм +").

         Официален website на проекта: http://www.leisure4youth.eu/

 

SPORTS TRAINING FOR ALL

/ ST4ALL/

 

          Основната цел на проекта е да подпомогне социалното приобщаване на децата и младежите с увреждания, чрез въвличането в различните спортни активности, което ще повлияе върху развитието на идентичността, промяната на образа за себе си, физическото здраве и субективно благополучие.

         Проектът включва  систематизиране на приобщаващи спортни практики и създаване на Учебна програма за учители и треньори, което ще осигури възможности за пълноценното приобщаване на децата и младежите с увреждания към различните спортни дейности в зависимост от уврежданията. Ще бъде създадено мобилно приложение за онлайн самооценяване, което ще подпомогне повишаването на ефективността на учителите, както и Приложение за мобилно обучение, интегрирано чрез онлайн портал и платформа на общността.

        Координатор на проекта е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (България) с партньори Национална асоциация на професионалисти работещи с хора с увреждания – „НАРХУ“ (България), Средно общообразователно училище „Паисий Хилендарски“ (България), Vienna Association of Education Volunteers (Austria), Inonu University School of Physical Education and Sports (Turkey) and Rijeka sports association for person with disabilities (Croatia).

          Дейностите по проекта се осъществяват в периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2020 г. и проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия  (програма "Еразъм +").

           Официален website на проекта: https://www.st4all.eu/

Последна промяна на 25 Юни 2019
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg