web accessibility bulgarian flag english flag

ЦЕНТЪР ЗА ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПОКАНА


За Международна конференция „СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С ТЕЖКИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ“.
17 – 19 Юни 2019, Парк-хотел „Санкт Петербург“, Пловдив

Организатори:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПЛОВДИВСКИ УНВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
СДРУЖЕНИЕ „ПОСОКА БЛАГОПОЛУЧИЕ“
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTIFIC STUDIES IN INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Целта на конференцията е да се представят съвременни подходи и постижения в образователната и социална подкрепата на деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания за по-добро качество на живот.
Тематични полета:
• Потребности, емоции, индивидуални особености на поведението и качество на живот при деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания.
• Качество на образователната и социалната подкрепа за деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждани.
• Подкрепа на семействата и родителите на деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания за по-добро качество на живот.
• Квалификация и подкрепа на професионалистите, работещи с деца и лица с тежки интелектуални и множествени увреждания.
Основни доклади и уъркшопи:
Проф д-р Беа Маес – Католически университет в Лювен, Белгия
Проф. д-р Режин Сел – Университет Ла Дефанс, Париж, Франция
Проф. д-р Женевиев Птипиер – Университет във Фрибург, Швейцария
Проф. д-р Анет Ван Дер Путен – Университет в Грьонинген, Нидерландия
Проф. д-р Джулиет Голдбарт – Университет Метрополитън в Манчестър, Англия
Д-р Джийн Уеър – Университет в Бангор, Уелс

Регистрация:


За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 01.06.2019 година. За да с е регистрирате е необходимо да попълните и да изпратите регистрационната си форма (виж приложението) на следния електронен адрес - ognyan.koychev@pfpu.bg.
Таксата за участие е в размер на 70 лв. При издаване на сертификат с квалификационен кредит за педагогически специалисти таксата за правоучастие е 90 лв.

 

 

Уважаеми колеги,

През месец април 2019 г. към Център за позитивно образование към  ДКПРПС стартира КРЪЖОК ПО ПСИХОЛОГИЯ с ръководител проф. Румен Стаматов.

Следавщата среща на кръжока ще е през месец октомври 2019 г.

За да заявите желанието си за участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://goo.gl/forms/dlH8nSjwahkRGBRn2

За повече информация: 032 261 791 или e-mail: dkprps@gmail.com

 

Въпросник "Житейски цели": https://goo.gl/forms/Xhp0W9JuTZ0rJLOi2

 

 

 

Последна промяна на 31 Май 2019

Подстраници