web accessibility bulgarian flag english flag

ЦЕНТЪР ЗА ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Уважаеми колеги,

През месец април 2019 г. към Център за позитивно образование към  ДКПРПС стартира КРЪЖОК ПО ПСИХОЛОГИЯ с ръководител проф. Румен Стаматов.

Следавщата среща на кръжока на 14.10.2019 г. от 18.00 часа в зала 122 на Нова сграда на ПУ.

 

За да заявите желанието си за участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://goo.gl/forms/dlH8nSjwahkRGBRn2

За повече информация: 032 261 791 или e-mail: dkprps@gmail.com

 

Въпросник "Житейски цели": https://goo.gl/forms/Xhp0W9JuTZ0rJLOi2

 

 

 

Последна промяна на 30 Септември 2019

Подстраници