уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


ЦЕНТЪР ЗА ПОЗИТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Уважаеми колеги,

През месец април 2019 г. към Център за позитивно образование към  ДКПРПС стартира КРЪЖОК ПО ПСИХОЛОГИЯ с ръководител проф. Румен Стаматов.

Следавщата среща на кръжока на 14.10.2019 г. от 18.00 часа в зала 122 на Нова сграда на ПУ.

 

За да заявите желанието си за участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://goo.gl/forms/dlH8nSjwahkRGBRn2

За повече информация: 032 261 791 или e-mail: dkprps@gmail.com

 

Въпросник "Житейски цели": https://goo.gl/forms/Xhp0W9JuTZ0rJLOi2

 

 

 

Последна промяна на 30 Септември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол